vmbo CKV nu


ckvnu.nl      vervangt binnenkort kernvakckv.nl


CKV in het vmbo heeft  nieuwe eindtermen. Deze eindtermen gelden voor alle vmbo scholen vanaf het schooljaar 2018-19.

Klik hier voor een pdf van het cursusboek CKV vmbo (2019).CKV als examenvak ingevoerd. Dankzij de inspanningen van duizenden docenten is CKV op het vmbo op de meeste scholen een succes te noemen.  Inmiddels hebben meer dan een miljoen (!!!) leerlingen de verplichte vier culturele activiteiten ervaren en ook een kunstdossier gemaakt.

CKV in het vmbo kent vele succesverhalen, al gaat het niet overal even goed. Er zijn scholen wat het vak nauwelijks (meer) van de grond komt of waar het zelfs door bezuiniginen bijna is verdwenen. Maar ook deze uitzonderingen behoren steeds meer tot het verleden.

Het is heel belangrijk dat iedere vmbo leerling zo goed mogelijk cultureel en kunstzinnig wordt gevormd. Dit belang wordt - gelukkig ook in de politiek - door iedereen wel ingezien.

Het is nu tijd om ook in het vmbo CKV te moderniseren. Zo sluit je aan bij de nieuwe eindtermen.  Ook je PTA pas je aan.

De praktijk nu

Schoolportretten ckv op 80+ vmbo scholen

100+ ckv opdrachten, allerlei scholen


PTA voor CKV in 2018-19 

PTA Voorbeeld 1

Op deze school moet de leerling alle onderdelen van het vak met minimaal een voldoende afsluiten. Wat nog onvoldoende moet net zo vaak overgedaan als nodig is om voldoende te zijn.

PTA Voorbeeld 2 

Toch liever met cijfers werken? Het vak moet naar behoren worden afgerond. 

Een recente uitspraak (8 januari 2019)  van de SLO over het cvmo ckv schoolexamen.

Het schoolexamen moet 'naar behoren' door de leerling worden afgerond. Dit betekent dat de gemiddelde resultaten van de uitgevoerde schoolexamenactiviteiten minimaal voldoende moeten zijn.


Powerpoint presentatie CKV-vmbo

KV 1 bestaat niet meer

Kunstvakken 1 bestaat niet meer. Het vak heet nu officieel kunstvakken inclusief CKV. 

Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is het nieuwe examenprogramma voor kunstvakken inclusief CKV in werking getreden. Dit programma vervangt het oude programma voor kunstvakken 1 in het vmbo. Het vak is verplicht voor alle leerlingen in het vmbo en wordt afgesloten met een schoolexamen. (UIt de toelichting SLO)

De essentie van het vak is dat leerlingen culturele activiteiten meemaken - ervaren - en eigen werk produceren en presenteren.


De CKV-vmbo studiedag van de Vrije Universiteit  

Deze studiedag staat helemaal in het teken van de nieuwe eindtermen en de nieuwe regels.  Vanaf het schooljaar 2018-19 gelden deze voorschriften. Scholen worden uitgedaagd CKV te moderniseren. De officiële naam van CKV is nu Kunstvakken inclusief CKV.

Op deze studiedag komen alle onderdelen aan de orde. De positie en de examenstatus van het vak zijn door de nieuwe eindtermen een stuk duidelijker. Ook is er veel aandacht voor het uitwisselen van inspirerende praktijkervaringen.

De eerstvolgende studiedagen zijn op 

2 april 2019 en 6 juni 2019.


Meer informatie en inschrijven: CKV vmboGebruik je alle legoblokjes? Onderaan per onderdeel wat mogelijkheden.


De oude vmbo eindtermen staan onderaan deze pagina. Ze zijn op zich ook altijd wel duidelijk geweest.  Deze eindtermen zijn vervangen door nieuwe eindtermen.  Helemaal nieuw is de praktische opdracht, het produceren en presenteren van eigen werk naar aanleiding van een culturele activiteit .  De nieuwe eindtermen van CKV-VMBO vanaf 1 augustus 2018

 

Hoe gaat het op jouw school? 

Met de checklist hieronder krijg je zicht op de sterke en zwakke punten. Of download de checklist pdf. Dat werkt wat handiger en er staan meer punten op.


Vul goed/redelijk/slecht in  achter elk punt. Dan zie je waar je aan zou kunnen werken.

I Organisatie 

a) aantal uren

b) rooster

c) mogelijkheden om buiten de school activiteiten te ondernemen

d) overleg mogelijkheden


II Het kunstdossier

a) 4 CA’s, verspreid over meerdere kunstdisciplines

b) CZP 1 en 2

c) Eigen werk als verdieping van een CA


III De lessen 


a) methode (indien van toepassing)

b) 'lesvulling'

c) productie en presentatie van eigen werk


IV Culturele activiteiten 

a) genoeg activiteiten (minimaal 4)

b) spreiding over meerdere (kunst)disciplines 

c) interessante activiteiten 

d) makkelijk te organiseren

e) kosten van de activiteiten

f) ook buitenschoolse activiteiten  

V Geld voor de culturele activiteiten


VI Het examen

VII Samenwerking met collega's


VIII Relatie CKV en de kunstvakken 


IX Samenhang en leerlijnen 


X Verjonging en moderniseren van het vak

X1 Contact en uitwisseling met CKV collega’s van andere scholen  

  © jonomul 2020