Home pageckvnu.nl      vervangt binnenkort kernvakckv.nl


Achtergronden van deze nieuwe site voor CKV


Binnekort wordt de oude Kernvak CKV  site uit de lucht gehaald. Daarvoor in de plaats is nu

CKVnu.nl

Een nieuw platform is nodig voor CKV in de jaren 20. De meest populaire bestanden van Kernvak CKV staan straks ook op CKVnu.nl.

Ook deze nieuwe site richt zich op het vak CKV in het voortgezet onderwijs.   Het wil vmbo en havo/vwo CKV docenten ondersteunen met courante informatie en handige bestanden. In de afgelopen 12 maanden is Kernvak CKV ruim 100.000  keer bezocht. 

Veel informatie over CKV is naturrlijk ook op andere internetsites te vinden, als je maar weet waar je moet zoeken.                                                                                                                                                                      Zo is de site van het LKCA is een prima bron van kennis, achtergronden en links.  

Wat je hier aantreft een persoonlijke selectie van ondergetekende.. De selectie is niet compleet en soms zeker een beetje gekleurd.  Als er belangrijke informatie ontbreekt, of als iets niet (meer) klopt, laat het dan weten. 

Wil je sprekende en courante opdrachten voor CKV delen met collega’s van andere scholen? Als het het opstuurt plaats ik graag niet al te grote pdf bestanden op de site.  Graag wel je naam en de naam/ plaats van de school vermelden. Alvast bedankt! Ook cultuurbeleidsplannen voor de jaren 20 zijn welkom.


CKVnu.nl  richt zich vooral op het schoolvak CKV.  Ook is er aandacht voor cultuurbeleid en cultuureducatie vo schoolbreed.             

Graag bedank ik hier alle CKV collega's voor de fijne samenwerking door de jaren. En voor de vele inspirerende voorbeelden van good practice.  

Succes met CKV, ook in de jaren 20!

Jan Mulder  

jonomul@me.comNB  De oude kernvakckv site blijft  tot 31 december nog in de lucht, maar wordt niet meer bijgewerkt.

  

  


Nascholing en nieuws is de meest bezochte pagina van deze site. Daar staat het cursusaanbod voor dit schooljaar  en nieuws over cultuureducatie.  

De studiedagen  Het nieuwe CKV h/v in de praktijk   en   CKV vmbo moderniseert worden in 2019/20 opnieuw aangeboden. 

Er is veel belangstelling voor nieuwe onderwerpen, zoals de studiedagen voor Film en Bouwkunst


kunsteducatie/curriculum.nu   CUNU

Op deze site worden ook de nieuwste CUNU ontwikkelingen voor CKV bijgehouden.

CUNU (curriculum.nu) betreft de grote curriculumvernieuwing voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De kerndoelen en de eindtermen van nagenoeg alle vakken worden de komende jaren vernieuwd.

Kunsteducatie (kunst & cultuur) is een leergebied van curriculum.nu. Dit leergebied CKV (Culturele Kunstzinnige Vorming), maar  ook beeldende vorming (tekenen, handvaardigheid, textiele werkvormen en audiovisuele vorming), dans, drama, muziek, cultureel erfgoed, kunsttheorie, Kunst (algemeen),  mogelijke nieuwe vakken zoals nieuwe media.


Deze site is van Jan Mulder,  vanaf 1996 docent en nascholer ckv en cultuureducatie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Deze site is een persoonlijk initiatief van mij, Jan Mulder.  Mijn verhaal met CKV begon in de zomer van 1994, toen duidelijk werd dat een totaal nieuw vak, CKV1, onderdeel van het studiehuis/tweede fase van havo/vwo zou worden.  Vanaf het allereerste begin gaven collega Cor Geljon en ik op de VU nascholing nascholing voor CKV.

In 2001 kwam er ook CKV in het vmbo bij.  Vanaf 2006  zijn de CKV kerndoelen in de onderbouw (CKV-junior) voor alle leerlingen verplicht. In 2017 en 2018 zijn de eindtermen vernieuwd. 

Curriculum.nu maakt duidelijk dat CKV ook in de jaren 20 een kernvak blijft, in de onderbouw en de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.


jonomul@me.com


Jan Mulder, CKV docent Vrije Universiteit

  © jonomul 2020